MisyonKurumumuzun stratejileri ve Politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim ve bilim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan hizmet ve malzemelerin yasal düzenlemeler ve kesinleşen bütçe ve ödenekler dahilinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde satın alarak iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunmaktır.

 

VizyonTeknolojik imkanlarla donanmış, bilimsel gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yenilikçi ve girişimci personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde kullanan, kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, işlem ve kayıtlarda her zaman hesap vermeyi ilke edinmiş, sorumlu, gerçekçi, katılımcı, adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile herkese örnek bir koordinatörlük olmak.

 

Genel Amaçlar

* Alımların Ankara Medipol Üniversitesinin menfaatleri doğrultusunda yapılması için kısa, orta ve uzun vadeli iş planları dâhilinde hareket ederek tüm boyutlarıyla şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulması sağlanmak.* Üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik, etkin ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi, savurganlığın önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi için; insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakları bağlı bulunduğumuz mevzuatlar çerçevesinde en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlamak.* Alımların en uygun kalite, süre ve maliyetle yapılabilmesi için ilgili tüm birimler, birbirlerini zamanında bilgilendirme ve görevlerini eksiksiz yerine getirmesi bilinciyle çalışılmak.* Görevlerin ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurularak; İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi ve diğer birimler sorumlulukları dâhilindeki satın almaya ilişkin görevlerini, Vakıf Üniversiteleri ihale yönetmeliğine uygun olarak yerine getirmek.* Tasarruf ve maliyet odaklı hedeflerin dışında iç müşterileri olan talep birimlerine belli bir kalite ve optimum sürelerde satın alma hizmeti vermek.* Üniversitemizde hizmet verdiğimiz birimlerin memnuniyetinin artırılması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin iyileştirilmesi, alımların en uygun fiyatlarla ve hızlı bir şekilde yapılması, satın alma ve diğer süreçlerin kısaltılması için tedarik sürecindeki bütün iş ve işlemleri elektronik ortamda takip edilebilecek alt yapıyı oluşturulmak.* Mevcut kullanılan Muhasebe ve diğer departmanların uygulamalarına satın alma iş süreçlerini ekleyerek takibini bu uygulamalar üzerinde yapmak.* İhtiyaçlarının iş niteliği göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde ilk elden (imalatçısı, ithalatçısı veya genel distribütörü) karşılanmasına çalışmak.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com