* Alımların Ankara Medipol Üniversitesinin menfaatleri doğrultusunda yapılması için kısa, orta ve uzun vadeli iş planları dâhilinde hareket ederek tüm boyutlarıyla şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulması sağlamak.
* Üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik, etkin ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi, savurganlığın önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi için; insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakları bağlı bulunduğumuz mevzuatlar çerçevesinde en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlamak.
* Alımların en uygun kalite, süre ve maliyetle yapılabilmesi için ilgili tüm birimler, birbirlerini zamanında bilgilendirme ve görevlerini eksiksiz yerine getirmesi bilinciyle çalışmak.
* Görevlerin ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurularak; Satın alma ve tedarik yönetim ofisi ve diğer birimler sorumlulukları dâhilindeki satın almaya ilişkin görevlerini, Vakıf Üniversiteleri ihale yönetmeliğine uygun olarak yerine getirmek.
* Tasarruf ve maliyet odaklı hedeflerin dışında iç müşterileri olan talep birimlerine belli bir kalite ve optimum sürelerde satın alma hizmeti vermek.
* Üniversitemizde hizmet verdiğimiz birimlerin memnuniyetinin artırılması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin iyileştirilmesi, alımların en uygun fiyatlarla ve hızlı bir şekilde yapılması, satın alma ve diğer süreçlerin kısaltılması için tedarik sürecindeki bütün iş ve işlemleri elektronik ortamda takip edilebilecek alt yapıyı oluşturulmak.
* Belirlenen bütçenin harcanması aşamasında en uygun malzeme ve hizmeti tam rekabet koşullarını sağlayarak, iyi bir planlama ile toplu alım avantajlarından faydalanarak, saydamlığı, güvenirliliği ve bilgiyi ilke edinerek hizmetin verildiği birimle koordineli bir şekilde çalışarak en kısa süre ve en ucuz şekilde temin edilmesini sağlanmak.
* TSO (toplam sahip olma maliyeti), tedarik zinciri riskleri, sürdürülebilirlik gibi temel unsurlar dikkate alınarak etkin satın alma yapmak. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com