Strateji Geliştirme Dairesi

AnasayfaÜniversiteGenel SekreterlikStrateji Geliştirme Dairesi

Görev ve Sorumlulukları

  • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,
  • Stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
  • Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
  • Faaliyet raporlarını hazırlamak, idarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
  • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idarenin ve birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,
  • Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarını yürütmek,
  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak,
  • Yıllık performans göstergeleri geliştirmek,
  • Birimlerin uygulama planları yapmalarında onlara rehberlik etmek,
  • Dönem sonlarında durum değerlendirmesi yapıp, alınması gereken tedbirleri ilgili birimlere iletmek.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com