Contact

Prof. Dr. Ali GUNES
Institutional Erasmus Coordinator
Tel phone: +90 312 508 88 24
E-Mail: [email protected]

Öğr. Görevlisi Murat KAYA – Vice Coordinator
Incoming and Outgoing students
Tel Phone: +90 312 508 88 24
E-Mail: [email protected]

Öğr. Görevlisi Gamze ÇİÇEK – Vice Coordinator
Incoming and Outgoing students
Tel Phone: +90 312 508 88 24
E-Mail: [email protected]

Mehmet Ali ŞENGİL – Expert
Incoming and Outgoing students
Tel Phone: +90 312 508 88 24
E-Mail: [email protected]

Erasmus Office

Ankara Medipol University (Main Campus)
Erasmus Office M-V Blok 14, Hacı Bayram Mah. Talat Paşa Bulvarı No: 4/1
Altındağ/ANKARA
TURKEY

Phone: +90 312 508 88 24
E-mail: [email protected]
Web: https://ankaramedipol.edu.tr/?lang=en